PayPal – ako ho účtovať v účtovníctve?

predchádzajúcom článku o službe PayPal som sa pokúsil zhrnúť základné odpovede na otázky týkajúceho sa firemného účtu v službe PayPal – najmä klasifikácie PayPalu ako bankového účtu, uznateľnosti výpisov z PayPal  a jeho vzťahu k DPH. Nezodpovedaným zostalo účtovanie PayPalu vo firemnom účtovníctve.

Podobne ako v prípade ostatných tém, ani účtovanie transakcií vykonaných na PayPal účte neupravuje žiadny právny predpis – predovšetkým teda zákon o účtovníctve či postupy účtovania pre podvojné ani jednoduché účtovníctvo. Neexistuje teda žiadny presný, jedinečný a správny postup, ako na to. Účtovné prípady súvisiace s podnikaním firmy však zaúčtovať nejakým spôsobom potrebné je. Pri hľadaní odpovede je predovšetkým potrebné vychádzať z pravidiel, ktoré už na svete sú a presný postup si nepriamo odvodiť.

 

Prostredníctvom PayPalu je možné uskutočniť v podstate 2 typy transakcií:

 

  • transakcie bez existencie PayPal účtu – ako firma môžete poslať peniaze inej firme či jednotlivcovi aj bez toho, aby ste si založili PayPal účet. Rovnako môžete peniaze aj prijať. Tieto pre účtovníka problémom nie sú – ide o štandardné úhrady či inkasá faktúr resp. iných pohľadávok/záväzkov voči iným firmám či osobám.
  • transakcie vykonané cez firemný PayPal účet – firma používa na podnikanie firemný PayPal účet, na ktorý a z ktorého presúva peniaze z a na slovenský bankový účet. Účtovanie takýchto transakcií je teda predmetom textu nižšie.

 

Zachytiť v účtovníctve firemný PayPal účet je podľa mňa možné 3 spôsobmi:

 

  • ako samostatný bankový účet
  • prostredníctvom pohľadávkového, resp. záväzkového účtu z účtovnej osnovy
  • PayPal obísť a transakcie účtovať priamo zo slovenského bankového účtu

 

PayPal ako bankový účet

 

V podvojnom účtovníctve sa pre PayPal účet vytvorí samostatný  analytický účet k účtu 221, v jednoduchom účtovníctve sa budú transakcie účtovať v peňažnom denníku ako bankové pohyby. Ďalšie účtovanie účtovných prípadov je rovnaké ako účtovanie prípadov na bankovom účte. Tento spôsob je jednoznačne najprehľadnejší a najjednoduchší, no nemá oporu v legislatíve – v zmysle výkladu DRSR nie je totiž PayPal konto bankovým účtom.

 

PayPal ako pohľadávka, resp. záväzok

 

Vzťah medzi slovenským bankovým účtom firmy a účtom PayPal bude vyjadrovať pohľadávkový, resp. záväzkový účet z účtovnej osnovy. Tj účet z účtovnej triedy 3. V prípade úhrady dodávateľskej faktúry z PayPalu teda vznikne firme voči PayPal účtu záväzok, ktorú následne presunom peňazí zo slovenského bankového účtu vyrovná. V prípade inkasa odberateľskej faktúry vznikne firme voči PayPal účtu pohľadávka, ktorú následne presunom peňazí na slovenský bankový účet vyrovná. Rovnako sa ako pohľadávka/záväzok bude účtovať akýkoľvek presun prostriedkov z a na PayPal účtu.

 

Účtovane prebieha na základe 2 dokladov:

 

  1. výpisu z bankového účtu sa účtuje prevod prostriedkov na PayPal účet a späť – cez účet 261
  2. výpisu z účtu PayPal sa účtuje pripísanie peňazí z bežného účtu a úhrada faktúry zahraničnému dodávateľovi resp. inkaso od zahraničného odberateľa a preposlanie týchto peňazí na bežný účet. Tieto prípady sa účtuje prostredníctvom interného dokladu.

 

Úhrada faktúry cez PayPal – účtovanie:

 

1. Faktúra od dodávateľa za služby na 300 USD / 250 EUR 518/321

2. úhrada faktúry z PayPal účtu 300 USD / 270 EUR 321/325, kurzová strata 20 EUR 563/321

3. pripísanie prostriedkov na PayPal účet z bežného bankového účtu 270 EUR 325/261

4. prevod na PayPal účet z bežného bankového účtu 270 EUR 261/221

 

Inkaso odberateľskej faktúry cez PayPal – účtovanie:

 

1. Vystavenie odberateľskej faktúry za tovar na 300 USD / 250 EUR 311/604

2. odberateľ uhradí faktúru na PayPal účet 300 USD / 270 EUR 315/311, kurzový zisk 20 EUR 311/663

3. pripísanie prostriedkov z PayPal účtu na bežný bankový účet 270 EUR 261/315

4. prevod prostriedkov z PayPal účtu na bežný bankový účet 270 EUR 221/261

 

Myslím si, že tento spôsob má mnoho nevýhod:

 

  • je zbytočne komplikovaný
  • znamená babračku pre účtovníka, pretože všetky platby sa účtujú dvojmo – aj z výpisu z PayPalu aj z výpisu zo slovenského bankového účtu, ktorý firma používa na transakcie s PayPal účtom. Pre podnikateľa to znamená viac účtovných prípadov a teda drahšie spracovanie účtovníctva.
  • nezachytí zostatok na PayPal účte, resp. tento zostatok je možné získať komplikovane. Preto je na zúčtovanie prevodov na a z PayPal účtu namieste používať namiesto 2 účtov – 315 a 325 –  iba jeden z nich.

 

Tento spôsob vychádza z článku od Kataríny Zeleníkovej a zatiaľ ho používam aj ja.

 

PayPal obídením PayPalu

 

Tento – najjednoduchší spôsob – účet Paypal v podstate odignoruje. Úhrady a inkasá sa tak účtujú priamo zo slovenského bankového účtu – eurového či devízového. V tomto prípade sa však opäť nezohľadní zostatok na účte PayPal. Účtovníctvo nezachytí napr. príjem peňazí na PayPal účet, ktorý nebol prevedený na slovenský bankový účet, ale na PayPale zostal. Zachytené budú len úhrady či inkasá faktúr či iných pohľadávok/záväzkov voči iným subjektom, nie presuny medzi slovenským bankovým účtom a PayPal účtom.

 

Prepočet PayPal transakcií na EUR a kurzy

 

Slovenská firma – účtovná jednotka – je povinná viesť účtovníctvo v eurách. Pohľadávky, záväzky či peňažné prostriedky v inej mene je povinná účtovať dvojmo – aj v cudzej mene aj v eurách. PayPal konto si môže firma nastaviť pre viacero mien, ktoré v biznise používa. Rovnako môže mať niekoľko slovenských bankových účtov v rôznych menách. Každý účtovný prípad v cudzej mene musí byť v zmysle účtovných predpisov prepočítaný na slovenskú menu EUR. Situácií, ktoré môžu nastať, je mnoho a používanie kurzov v účtovníctve je teda samostatná rozsiahla téma. Aby som nerozťahoval tento článok, tak niekedy nabudúce.

 

Ostáva poplatok za PayPal služby

 

Za prijímanie peňazí na PayPal účet si PayPal účtuje poplatok. V príkladoch som zaúčtovanie poplatku pre jednoduchosť nespomenul, no problémom určite nebude – v podvojnom účtovníctve sa zachytí na analytickom účte k účtu 568 – Ostatné finančné náklady, v jednoduchom účtovníctve pôjde o prevádzkovú réžiu. Náklad je to samozrejme nielen účtovný, ale aj daňový.

 

Resumé jasné nie je

 

Odborné a zákonné východiská nahráva skôr spôsobu č. 2, no myslím si, že je pokojné viesť PayPal účet ako bankový účet. Daňoví úradníci účtovníkovi určite z hlavy neodhryznú, keďže o účtovaní PayPalu nehovorí žiadne metodický pokyn a legislatíva ho vôbec nespomína. Naviac daňoví úradníci PayPal určite nepoužívajú a stretávajú sa s ním maximálne pri daňových kontrolách.

 

Netreba zabúdať, že zákon o účtovníctve prikazuje firmám viesť účtovníctvo správne a úplne. Správne = v zmysle účtovných predpisov. Úplne = všetky účtovné prípady sú zaúčtované. Prvé pravidlo zatiaľ stopercetne splniť nevieme, no kvôli druhému to však nejako urobiť musíme.

 

Myslím, že spôsob zachytenia PayPal transakcií v účtovníctve firiem sa bude vyvíjať, či už pre súčasné nejasnosti, no najmä aj z dôvodu rôznorodosti služieb a transakcií, na ktoré je možné PayPal používať. O PayPale tu teda určite ešte bude reč. Zariaďte, aby vám žiadny nový článok neunikol. Prípadne napíšte, ak vás čosi napadne.

 

VIAC O INTERNETOVOM PODNIKANÍ A FINACIÁCH, DANIACH A ÚČTOVNÍCTVE – NEVÁHAJ A OSTAŇ V KONTAKTE


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This