FAQ ohľadne PayPal: daň z príjmov, výpisy, účtovanie a DPH

Služba PayPal je vynikajúca pomôcka pre platobný styk firiem či súkromných osôb, ktorí sa nachádzajú v rôznych krajinách sveta a štandardný bankový styk je buď komplikovaný, dlhý alebo drahý. Šetrí peniaze za prevody, zjednodušuje celý proces platby a má unikátne a prednostné postavenie najmä pri internetovom podnikaní.

Ako sa PayPal účet používa?

 

Možností, ako používať PayPal je mnoho a neustále pribúdajú ďalšie. Toto sú tie najzákladnejšie a skúsenejší užívatelia môžu vdiskusii doplniť ďalšie:

 

 • úhrady za tovar či služby (napr. v eshopoch) na  PayPal účet prevádzkovateľa e-shopu
 • príjem peňazí na PayPal účet za vlastné tovary a služby – z iného PayPal účtu od užívateľa sídliaceho kdekoľvek na svete
 • presun peňazí zo slovenského bankového účtu na PayPal a z PayPal účtu
 • príjem peňazí od kohokoľvek, kto nevlastní PayPal účet – na takýto prevod stačí len platobná karta
 • zaslanie peňazí komukoľvek, kto nevlastní PayPal účet
 • vystavovanie odberateľských faktúr priamo v administrácii PayPalu
 • zaslanie príspevku nadácii, vývojárovi či blogerovi

 

PayPal umožňuje založiť si konto súkromné i biznis konto a v závislosti od typu účtu si za transakcie v niektorých prípadoch účtuje poplatky. Nákup tovaru je spravidla zdarma, spoplatnené je predovšetkým prijímanie peňazí.

 

Presné ukotvenie PayPalu či podobnej služby v slovenských zákonoch neexistuje. Ako teda posudzovať PayPal účet z hľadiska daní a ako ho účtovať vo firemnom účtovníctve ? V článku vychádzam len z niekoľkých odpovedí metodikov Daňového riaditeľstva a zvyšok je môj výklad platných zákonov.

 

Je PayPal účet bankovým účtom?

 

Podľa všetkého nie. V zmysle stanoviska DRSR, ktorú som dostal (a podľa všetkého aj mnoho iných žiadateľov), PayPal nie je spomenutý v zákone o platobných službách a keďže nemá od NBS udelené povolenie na poskytovanie platobných služieb, nemôže byť rovnocenný účtu v banke a nie je možné ho zaň považovať.

 

Alternatívne medzinárodné finančné inštitúcie PayPal a MoneyBookers umožňujú vykonávanie elektronický platieb v prostredí internetu pre užívateľov medzinárodného platobného systému. Tieto finančné inštitúcie nemajú udelené povolenie NBS. Z uvedeného dôvodu nie je možné považovať operácie vykonané cez systémy PayPal a MoneyBookers za rovnocenné s operáciami vykonávanými prostredníctvom inštitúcií, ktoré majú udelené povolenie NBS. Účet zriadený v alternatívnych medzinárodných finančných inštitúciách PayPal a MoneyBookers nie je považovaný za bankový účet. 

 

Je potrebné PayPal účet nahlasovať na Daňový úrad?

 

Zriadenie bankového účtu firmou je vždy potrebné nahlasovať Daňovému úradu – vyplýva to z oznamovacej povinnosti, uvedenej  v zákone o správe daní (tj Daňovom poriadku, § 67 ods. 2 a ods. 9). Keďže však PayPal účet nie je bankovým účtom, (opäť citácia DRSR) “…jeho zriadením preto nevzniká daňovému subjektu oznamovacia povinnosť v zmysle § 31 ods. 5, príp. ods. 7 zákona o správe daní a poplatkov.” (Odpoveď je ešte z roka 2011, v citácii je preto uvedený dnes už neplatný zákon)

 

Postačí výpis z PayPalu účtu ako podklad pre účtovníctvo, a to aj v elektronickej forme?

 

K zobrazeniu v účtovníctve sa dostaneme neskôr, podstatou však je, ak chceme transakcie vykonané prostredníctvom PayPal účtu korektne zaúčtovať v účtovníctve (resp. zaevidovať v daňovej evidencii či evidencii na účely paušálnych výdavkov SZČO), musíme mať k dispozícii podklad – tj účtovný záznam. Pri bežnom bankovom účte ako účtovný záznam slúži výpis z účtu.

 

Prečo? Spĺňa totiž podmienku preukázateľnosti – tj v zmysle zákona o účtovníctve jeho “obsah priamo dokazuje skutočnosť”. Inak povedané, na základe výpisu z účtu je možné spoľahlivo určiť obsah účtovných prípadov, resp. kto komu čo zaplatil a v akej sume či mene.

 

Výpis z bankového účtu zasiela banka poštou alebo si ho firma môže vytlačiť z internetbankingu. Obe sú platné a rovnocenné. V zmysle zákone o účtovníctve totiž “všetky formy účtovného záznamu sú rovnocenné” (§ 31 ods. 4).

 

Spomenuté platí v rovnakej miere aj pre výpis z PayPalu účtu – a to aj napriek tomu, že PayPal nie je bankou. Teda – rovnako ako výpis z bankového účtu – preukazuje účtovné prípady, ktoré firma vykonala. Je teda platným účtovným dokladom/záznamom, preukazujúcim účtovné prípady firmy. Rovnako preukazuje transakcie aj na účely dane z príjmov.

 

Výpis z účtu PayPal je možné vygenerovať a vytlačiť priamo z administrácie PayPalu. Teda funguje predovšetkým ako elektronický výpis a ako taký je na spomenuté účely použiteľný.

 

Je možné výpis z PayPalu považovať za daňový doklad, resp. faktúru?

 

Otázka z praxe od internetového podnikateľa. Myslím si však, či už PayPal bankovým účtom je alebo nie je, zachytáva a potvrdzuje len samotnú úhradu či inkaso za konkrétnu službu či tovar. Obsah samotnej dodávky zachytáva a potvrdzuje iný doklad – a to faktúra. Pojem “faktúra” sa používa predovšetkým na účely DPH – platitelia DPH a všetci, ktorí čosi majú s partnermi z iných krajín, ju vystaviť musia, vrátane všetkých náležitostí uvedených v zákone o DPH. Neplatitelia DPH, príp. firmy operujúce iba v SR však tiež môžu vystaviť faktúru – slúži ako ideálny doklad pre účtovníctvo aj daň z príjmov.

 

Teda ešte raz, ideálny stav je takýto:

 

 1. obsah samotného obchodu potvrdzuje faktúra – napr. firma fakturuje za svoje služby, alebo naopak, firma prijala faktúru za služby svojho dodávateľa. Ak ide o pohľadávku/záväzok, kde sa faktúra nevystavuje, tak obchod dokladuje iný doklad – napr. vyúčtovanie provízie.
 2. firma prijme úhradu svojej faktúry od klienta, resp. uhradí došlú faktúru dodávateľovi – tento účtovný prípad preukazuje položka vo výpise z PayPal účtu.

 

Resumé – postup je odlišný v závislosti od prípadu:

 

 • ak prijímate úhrady za svoje produkty, nemusíte vystaviť faktúru – ak teda nie ste registrovaným pre DPH a zákon o DPH Vám to neprikazuje. Ak prijaté peniaze správne zdaníte, nemal by nastať problém.
 • ak čosi z PayPal účtu platíte – tj uhrádzate nejakú službu či tovar, ktoré ste pri svojom podnikaní využili. tam sa nejaký doklad zíde – či už faktúra alebo nejaký iný. Daňový náklad/výdavok je potrebné preukázateľne zdokladovať – inak vám ho daňový úrad pri kontrole neuzná.

 

Sú poplatky platené PayPalu uznateľným daňovým nákladom?

 

Poplatky, ktoré zaplatí firma za používanie PayPal účtu na firemné účely – tj na dosahovanie príjmov – spĺňajú základnú definíciu daňového nákladu v zákone o dani z príjmov. Sú teda platným daňovým nákladom, resp. výdavkom. Samozrejme na základe existencie dokladu – výpisu z PayPal účtu.

 

Podliehajú poplatky platené PayPalu európskemu mechanizmu DPH?

 

V prípade poskytovania a prijímania služieb do a z krajín EÚ či iných (tretích) krajín sa väčšiny firiem týka európsky mechanizmus DPH – teda predovšetkým registrácia pre DPH a pomerne komplikované pravidlá pri stanovovaní miesta dodania služieb, resp. prípadný prenos daňovej povinnosti na odberateľa. PayPal je službou, ktorá prekračuje hranice a svojím užívateľom účtuje poplatky. Preto je “podozrenie”, či vzťah “užívateľ – PayPal” podlieha spomínanému systému, namieste. V tomto prípade však Daňové riaditeľstvo odpovedá jasne: finančné služby sú v zmysle § 39 zákona o DPH oslobodené od DPH. Teda pravidlá DPH – slovenské a európske – sa na poplatky PayPalu nevzťahujú a nič týkajúce sa DPH vykonať nie je potrebné.

 

Ako transakcie na PayPal účte zaúčtovať v účtovníctve?

 

Toto je samostatná veľká oblasť a vzhľadom na stupeň vývoja či zatiaľ  málo rozšírené používanie PayPalu aj veľké dobrodružstvo. Budem sa mu preto venovať v samostatnom – najbližšom – článku. Ak ešte nie ste, zostaňte v kontakte.


Cez PayPal môžete okrem iného pozvať autora blogu na pohár vína – či už PayPal konto vlastníte alebo nie. Stačí kliknúť na obrázok :)PRE VIAC TIPOV O INTERNETOVOM PODNIKANÍ A FINANCIÁCH, DANIACH A ÚČTOVNICTVE NEVÁHAJ A ZARIAĎ, ABY TI ŽIADEN NOVÝ ČLÁNOK NEUŠIEL 

 


O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This