Robotník fakturuje prácu do Nemecka: musí riešiť DPH a súhrnný výkaz?

Chlapík je živnostník, má pridelené IČO aj DIČ a vykonáva pod týmto opravnením stavebné práce v Nemecku. Odberateľom je nemecká firma, práve tejto firme sa chystá vystaviť faktúru a predpokladá pritom, že postup a všetky jeho povinnosti sú rovnaké, ako keby fakturoval slovenskej firme.

 

Keďže však ide o služby poskytované firme sídliacej v inej krajine EÚ, podľa všetkého sa ho týka aj európsky systém DPH. Teda tých povinností je viac. Pripomeňme si, že:

 

 

V našom prípade:

 

  • chlapík poskytuje služby firme sídliacej v inej členskej krajine EÚ
  • miestom dodania je Nemecko, teda členská krajina odberateľa – vyplýva to z osobitného pravidla uvedeného v § 16 ods. 1 zákona o DPH, ktoré hovorí, že miestom dodania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť, je miesto, kde sa nechnuteľnosť nachádza – teda v tomto prípade Nemecko. V prípade, keby aj nebolo aplikovateľné toto osobitné pravidlo, rovnaký výsledok vychádza aj pri použití všeobecného pravidla uvedeného § 15 ods 1 zákona o DPH- teda “miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania“. Zjednodušene: ak je odberateľ podnikateľom (teda nie súkromnou osobou), prechádza povinnosť platiť DPH na neho.
  • podľa všetkého sa chlapík musí registrovať pre DPH, na faktúre do Nemecka uvádzať svoje IČ DPH a podávať súhrnný výkaz, čo zas nie je až tak veľa práce

 

Povedzme si rovno, že v praxi o takejto povinnosti mnoho podnikateľov nevie. A musím dodať, že o povinnostiach takto registrovaných osôb nevedia často ani tety na daňových úradoch. Preto aj chlapík – môj kamarát – sa asi na registráciu vykašle. V podstate sa v zmysle zákona o DPH mal registrovať ešte pred poskytovaním služby – teda pred samotným vycestovaním, takže je v “prúsere” tak či tak. Urobí chybu?

 

PS
Odhliadnime teraz od faktu, že pod živnosťou (teda podnikaním) sa skrýva obyčajná závislá činností člena stavebného a montážneho tímu. Živnosť má – aspoň zatiaľ – svoje výhody, no aj nevýhody, týkajúce sa hlavne viacerých povinností a papierovačiek.

 

Doplnenie 19.7.2012:

 

Pokračovanie a pointa článku sa nachádza nižšie v diskusii. V článku je totiž vecná chyba výkladu zákona a čitatelia hlbšie “zažratí” v spomínaných témach zákona o DPH si ju možno všimli.

 

  • povinnosť registrácie v zmysle § 7a zákona o DPH vzniká iba v prípade, ak sa miesto dodania služby určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH (všeobecné pravidlá).
  • povinnosť registrácie v zmysle § 7a zákona o DPH teda nevznikná, ak sa miesto dodania služby určí v zmysle § 16 zákona o DPH (osobitné pravidlá).
  • v prípade spomínaného montážnika sa miesto dodania – keďže ide o služby týkajuce sa nehnuteľnosti – určí práve podľa spomínaného § 16 .
  • chlapík sa teda registrovať nemusí (v SR) a rovnako nemusí ani podávať súhrnný výkaz.
  • keby nemeckej firme poskytoval popri stavebnej činnosti aj iné typy služieb (ktorých miesto dodania sa určí v zmysle § 15 ods. 1), napr. webové služby, v tom prípade by sa registrovať musel
  • pozor: v prípade tzv. “služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť” sa miesto dodania nachádza v krajine, v ktorej sa fyzicky nachádza predmetná nehnuteľnosť. S vysokou pravdepodobnosťou sa takýto dodávateľ musí o svojich prípadných registračných a daňových povinnostiach informovať v danej krajine – tj v tomto prípade v Nemecku.

O autorovi: Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a jednoduchého, motivačného a priateľského podnikateľského prostredia. Nastavovač, vysvetľovač, autor a bloger so záľubou v poľudšťovaní jazyka podnikateľských zákonov. Špecializujem sa na spoluprácu s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT.

Share This