Archive for the ‘PR články’ category

  1. Vymáhanie pohľadávok: neuhradené faktúry je možné vymôcť, ak sa začne včas

    Neuhradené faktúry sú v slovenskom podnikateľskom prostredí pomerne častým javom. Okrem chýbajúcich peňazí spôsobujú aj rôzne daňové nevýhody – podnikateľ totiž v určitých prípadoch platí dane aj z toho, čo mu nikto neuhradil. O možnostiach vymáhania pohľadávok a riešení situácií dlžníkov som sa rozprával s odborníkom na na vymáhanie pohľadávok a konkurzné právo JUDr. Jánom Ivanom zo spoločnosti JUSTICIA Legis s.r.o. […]